go up

Hva sier deltakerne om Mentorprogrammet?

Seks trenere og deres mentorer er kommet over halvveis i NSFs Mentorprogram for kvinnelige trenere. De har allerede fått med seg verdifull erfaring!

Mentorprogrammet er en del av NSFs prosjekt: “Flere kvinnelige trenere”, som har fått økonomisk støtte fra World Aquatics. Mentorprogrammet skal gi økt motivasjon og inspirasjon til å satse mot en trenerkarriere. Programmet kjøres som en pilot i 2023 og startet med bakgrunn i et sterkt ønske fra “Trenernettverket for kvinner“.

Det var i mars i år at de utvalgte trenerne i programmet ble parret opp med hver sin mentor – som alle besitter solid erfaring innen idretten. Programmet har varighet ut året. Alle trenerne har laget hver sin individuelle utviklingsplan, og har en medhjelper og sparringspartner i mentor. Trenerne fortalte på programmets andre samling i august at prosjektene deres har blitt mer meningsfulle og større enn det de hadde sett for seg da de startet.

I denne artikkelen vil vi presentere trenerne og deres mentorer.

Vi har stilt dem to spørsmål:

 1. Hvorfor ønsket du å delta i mentorprogrammet?
 2. Hva er det mest positive du har fått ut av programmet så langt?

 

ALMA MOEN – trener i Grimstad Svømmeklubb

 1. Jeg ønsket å delta på mentorprogrammet for å få en å sparre med, få faglig påfyll i forbindelse med treningsplanlegging og få høre om andres synspunkter på ulike temaer en trener møter på.
 2. Det mest positive jeg har fått ut av mentorprogrammet så langt er at jeg har fått en solid mentor som deler av sin kunnskap og en jeg kan dele tanker og utfordringer med. For meg er det godt å kunne dele mine tanker med en trener som har så mye kunnskap og erfaring som min mentor har.

SONDRE SKARLI – Olympiatoppen Sør

 1. Synes det er spennende å bli enda bedre kjent med svømmesporten. Synes også det er et spennende prosjekt som jeg tror vil være med og løfte norsk idrett på flere viktige fronter og håper andre særforbund lar seg inspirere.
 2. God sparring med trener, lært mye av både trenerne og mentorene og gøy å få være med på et viktig arbeid og spennende prosjekt.

Alma får god hjelp av sin mentor Sondre, som er tidligere landslags-utøver og trener innen skøyting. Sondre jobber i utholdenhetsavdelingen på Olympiatoppen sør og er blant annet ekspert innen treningsplanlegging. Han er i tillegg en stødig sparringspartner på flere områder innen trenerrollen. 


MIA OLDEN LARSEN – trener i Trondhjems SLK

 1. Jeg ønsket å delta i mentorprogrammet for å lære mer, og for å utforske trenerkarrieren nærmere. Personlig lærer jeg mer av å snakke med andre trenere og får utrolig mye energi og motivasjon av dette. En perfekt mulighet til å snakke med eksperter på de spesifikke områdene i svømming som interesserer meg mest.
 2. Det mest positive jeg har opplevd i løpet av mentorprogrammet er det utrolig store engasjementet til de andre kvinnelige svømmetrenerne. Det er utrolig givende å få innblikk i hva de opplever med sine mentorer og høre deres synspunkter på problemstillinger i idretten. I tillegg har jeg opplevd at distansen mellom trenere har blitt kortere, og at det har skapt et miljø hvor informasjon er nærmere og barrierene for å spørre om hjelp, råd eller inspirasjon er minimert.

JOHAN SETTERBERG – teknikk og analyse i NSF

 1. En fantastisk mulighet til å bidra med kunnskap ut i svømmemiljøet.
 2. Jag er meget positivt overrasket over engasjementet og nysgjerrigheten til trenerne i gruppa.

Mia har fått god kontakt med sin mentor, Johan. Johan besitter mye kunnskap rundt teknikk og analyse som er hans fagfelt i NSF. Han jobber også med NSFs trenerutdanning og er svært interessert i å dele av sin kunnskap.


ANITA CHARLOTTE VISNES – trener i Sportsklubben Speed

 1. Jeg ønsket å delta i mentorprogrammet for å utvikle meg som trener, få en sparringspartner og finne min vei i treneryrket. En mentor vil også kunne utfordre meg, lære meg ny kunnskap og utvide nettverket, og “dytte” meg i riktig retning for å nå mine mål og ambisjoner, som jeg så på som nyttig og viktig.
 2. Noe av det viktigste jeg har lært så langt er å bli mer bevisst og reflektere rundt det jeg gjør. Kunnskapen og erfaringene har økt på flere områder i praksis og teoretisk. Jeg har blitt bedre kjent med meg selv og mine begrensninger/styrker/svakheter er for å utvikle meg videre, og tørre å være synlig!

NILS UNO DAVIDSEN – trener i Oslo IL-svømming

 1. Veldig hyggelig å bli spurt om å bidra i prosjektet. Med 40 år erfaring som trener ønsker jeg selvfølgelig å bidra med noe av min erfaring. Alltid gøy å hjelpe motiverte trenere å komme videre med å utvide kunnskapsbasen. Ikke minst hjelpe å finne egne mål og filosofier ved trenergjerningen.
 2. Gledelig å se at jeg kan gjøre en forskjell. Min elev har allerede blitt mer offensiv og helhetstenkende. De unge trenerne trenger hjelp til å se rammene man kan jobbe innenfor. Yrket blir mer konkret da.

Anita og Nils reiste sammen som trenere for NSFs utøvere til Special Olympics i Berlin i juni. Her var de heldige som fikk tilbragt mye tid sammen. Før Nils ble trener i OI svømming, var han trener i Lambertseter SK. Han er tidligere trener for Sara Nordemstam som tok bronse på 200m bryst i Beijing-OL. 


KATARZYA SMYKOWSKA – trener i Stavanger SK

 1. Jeg ønsket å delta i mentorprogrammet for å skape nye faglige nettverk, utvide mine egne kunnskaper og utvikle meg selv for å bli en bedre svømmetrener for mine utøvere. Jeg tror at dette programmet vil være en uvurderlig ressurs for min personlige og faglige utvikling som svømmetrener, og jeg ser frem til å lære mer og vokse under veiledningen til min mentor.
 2. Det mest positive jeg har fått ut av mentorprogrammet så langt er trolig den verdifulle veiledningen og innsikten fra min mentor. Terries erfaring og perspektiver har hjulpet meg med å styrke mine ferdigheter som trener og har gitt meg ny inspirasjon og motivasjon i min karriere. Jeg har også merket at jeg raskt har forlatt komfortsonen min og fullført oppgavene som mentoren min har gitt meg.

  TERRIE MILLER – sportslig leder i Kolbotn IL – svømming

 1. Først og fremst ønsket jeg å delta fordi jeg ser på dette som et godt initiativ fra Norges Svømmeforbund. Det er en ære å bli spurt om å være mentor, og meget givende å dele av egen erfaring, kunnskap og nettverk. Tilbake gir mentorprogrammet mulighet for egenutvikling og tilgang til nyttige verktøy.
 2. Det er utrolig spennende å følge Katarzyna sin utvikling som trener, og å få være en nær støttespiller som kan bidra til at hun oppnår sine drømmer som trener. Hun har imponert meg med sin åpenhet og måten hun har tatt utfordringer med strak arm. Jeg gleder meg til fortsettelsen!

Katarzyna får mange verdifulle råd fra Terrie. Terrie er tidligere internasjonal svømmer og deltatt i OL og har gullmedalje fra EM-kortbane på 100m bryst. Hun har jobbet lenge i næringslivet og besitter mye verdifull erfaring som hun gjerne deler. Hun har selv vært engasjert i Prospera-stiftelsens mentorordning innen næringsliv. 


IDA SANDIN – trener i Triton Lillestrøm

 1. Jeg motiveres av utvikling og utfordringer som trener og så dette som en bra mulighet for akkurat dette.
 2. Jeg kunne bare drømme om å få en sånn fantastisk kompetent, engasjert og bra mentor som Ulrika Sandmark. For meg er hun en perfekt match på de tingene jeg ønsker å utvikle. Både som trener og person.

ULRIKA SANDMARK – sportssjef i det svenske svømmeforbundet

 1. Jag ville vara med i mentorsprogrammet för att dela med mig av mina erfarenheter och för att få lära mig mer om utmaningar man kan stå inför. Jag brinner hör att vi ska få fler kvinnliga elittränare inom idrotten och jobbar även med detta för svenska olympiska kommittén.
 2. Det mest positiva är att vi kommer vidare i frågor som är utmanande. Ofta finns ju inga direkta svar på olika situationer utan det gäller att fundera. Reflektera och diskutera. Jag känner att jag lär mig jättemycket om ”min” tränare och mig själv.

Ida og Ulrika kjenner hverandre fra tiden Ida var utøver og trener i Sverige. Før Ulrika tok over jobben som sportssjef, var hun landsslagssjef for det svenske svømmelanslaget. Hun driver selv et mentorprogram i Sverige for den Svenske Olympiske Kommiteen og brenner for arbeidet med å få flere kvinnelige topptrenere. 


ASHLIE MCDOUGALL – trener i Oslo IL – svømming

 1. Jeg ønsket å delta fordi jeg har tatt alle trenernivåene som jeg kan og ønsker fremdeles å lære mer om svømming. Det var spesielt viktig for meg å forstå norsk svømmekultur siden jeg vokste opp i en annen del av verden.
 2. Hvis man må velge vil jeg si at det var nettverkingen og sparringen med folk som er veldig involvert i norsk svømming. Jeg har lært mye om de uskrevne reglene. For ikke å snakke om samtalene og erfaringsdelingen med en med betydelig mer lokal erfaring.

 BEDA LEIRVAAG – juniorlandslagstrener / koordinator svømmelandslagene i NSF

 1. Jeg var usikker på om jeg ønsket på grunn av arbeidsmengde jeg har fra før, og dermed om jeg kunne være noen god mentor. Men samtidig ønsket jeg å være med for å lære og se om jeg kunne bidra.
 2. Veldig moro å være på kanten og lære av menti, av utøverne. Det har gitt meg god energi å komme på kanten i en annen rolle, men samtidig en veldig lik rolle som tidligere.

Ashlie får ofte besøk av Beda som observerer henne på bassengkanten. Beda er tidligere landslagssvømmer og er Norges første kvinnelige trener i svømmelangslaget. Hun deler gjerne av egne erfaringer fra sin lange trenerkarriere.


Vi gleder oss til fortsettelsen og ønsker deltakerne lykke til med resten av året!

 

Artikkelen er skrevet i samarbeid med prosjektmedlem, Andrea Kittelsen som har innhentet svar fra deltakerne.

X