go up

Trener 3-kullet på studietur

Våre 8 deltakere (4 kvinner og 4 menn) på årets Trener 3-kull har denne uken vært på studietur til Mare Nostrum-stevnet i Barcelona. De har vært igjennom mange læringssituasjoner, hvor vi har vektlagt spesielt to områder:

  • Konkurranseforberedelse
  • Konkurranseanalyse

Tirsdag kveld hadde Tore de Faveri en gjennomgang av tidslinjen for Trener 3-studiet, samt planen for samlingen. Vi gikk gjennom observasjonsoppgaven, før Johan Setterberg forklarte analyseoppgaven.

Onsdag morgen skulle deltakerne, inndelt i par-grupper, velge hver sin 100m svømmer som de skulle observere i sine forberedelser inn mot finaleøkten. De måtte være tilstede så snart oppvarmingsområdet åpnet, for å være sikker på at de fikk med seg alt disse utøverne gjorde. Alt skulle noteres ned. Utøveren ble observert både før og etter løpet.

I tillegg skulle de, med bakgrunn i filmopptak fra forsøk og finale, gjennomføre en konkurranseanalyse hvor de skulle se på hastighet i start/vending/svømming, frekvens og syklusvei for de samme svømmerne de hadde gjort observasjonsoppgaven på. Johan Setterberg stod for all filming, og hadde en grundig gjennomgang av oppgaven tirsdag kveld, slik at de hadde et grunnlag for å løse den.

Torsdag mellom forsøk og finaler presenterte gruppene sine svar fra observasjonsoppgaven og konkurranseanalysen. De hadde jobbet med dette både onsdag kveld og torsdag morgen. Solid innsats, og veldig bra presentasjoner fra alle gruppene.

Vi hadde også en grunnleggende gjennomgang av planlegging, med fokus på langtidsplan og årsplan. Deltakerne skal levere årsplan og periodeplan i slutten av august, og Kay-Arild Paulsen gikk derfor gjennom viktige punkter å ta med seg inn i den oppgaveløsningen.

En ekstra bonus for deltakerne var besøk fra Norimasa Hirai (landslagstrener Japan) og Martina Aronsson (landslagssjef Sverige), som fortalte om hvordan de jobber med utøvere og klubber i sine hjemland. Nori snakket en del om arbeidet med Kosuke Kitajima, som han var trener for hele karrieren, samt om hvordan de nå forbereder seg mot VM senere i år. Martina har stort fokus på lederskap, noe som selvsagt er viktig når man har ansvar for utøvere, et stort støtteapparat og mange klubbtrenere, og utøvere.

Det er en engasjert og interessert gruppe på Trener 3-kullet. De har kun hatt en samling tidligere i år, og den var digital. Derfor passet det veldig godt å få gjennomført en fysisk samling nå. Det gjør at alle blir bedre kjent med hverandre, og skaper trygghet i relasjonen, noe som gjør at det er lettere å delta i diskusjoner, og involvere seg mer.

NSF støtter klubben med 50% av deltakeravgiften. Som en del av prosjektet «Flere kvinnelige trenere» har NSF med støtte fra FINA hatt mulighet til å støtte kvinnelige trenere med 100% dekning av deltakeravgift for dette kullet.

X