go up

Trener 3 fikk bryne seg på step-test

Årets Trener 3-gjeng fikk i helgen som var veiledning i gjennomføring og analyse av ulike step-tester.

Helgen inneholdt også lang- og kortsiktig treningsplanlegging, samt styrketrening for svømming.

Dette var siste “spesifikke” samling for svømmetrenerne. Deltakerne skal gjennomføre en siste “fellessamling” første helgen i mai på Elverum sammen med trenere fra andre idretter. Totalt består Trener 3 av tre samlinger med samarbeidsidrettene i Trener 3 og to spesifikke samlinger kun for svømmetrenerne. Gjennom studiet leverer de fem mappearbeider, hvorav to blir trukket ut som eksamensarbeid.

Få et innblikk i helgens gjennomføring av testingen i videoen under:

Oppstart for neste Trener-3 kull blir vinteren 2024. Søknadsportalen åpner senhøsten 2023. Klikk for informasjon om Trener 3-utdanningen i lenken under.

X