go up
NSF peptalk. Fotograf: Rune Bendiksen / AV-OG-TIL

Trener 1-kurs arrangeres nå av klubb/krets

Klubber og kretser er flinke til å arrangere instruktør- og dommerkurs, og nå får dere også ansvar for å arrangere Trenerkurs, det vil si «Trener 1 del 3 NSFs generelle emner» og «Trener 1 del 4 svømming». Del 4 stup, vannpolo og synkron vil fortsatt arrangeres av NSF sentralt.

Det betyr at dere gjør avtale med kurslærer, booker basseng og klasserom, bestiller kursmateriell og mat osv., på samme måte som for instruktørkursene.

Om Trener 1

Trener 1 består av fire deler pluss praksis:

 • Del 1 Fellesidrettslige emner: e-læring
 • Del 2 Grunnleggende onlinekurs svømming: e-læring
 • Del 3 NSFS generelle emner: arrangeres som en kurshelg, 20 timer
 • Del 4 svømming: arrangeres som en kurshelg, 20 timer
 • Praksis: 45 timer i klubb med tilhørende praksisoppgaver

Se all info om Trener 1 her: http://utdanning.svomming.no/utdanningstilbudet/trener/trener-1/

 

Hvordan arrangere

Huskeliste for kursarrangør trenerkurs finner dere her: http://utdanning.svomming.no/hvordan-arrangere/arrangere-trenerkurs/ Nederst på siden finner dere Maler for informasjon og timeplan som sendes ut til deltakerne i forkant av kurset.

 

Digitalt klasserom

Vi har laget et eget digitalt klasserom hvor deltakerne finner og gjør følgende:

 • Linker til e-læring
 • Deltakerheftene for del 3, og del 4 svømming
 • Informasjon om praksis og praksisoppgavene
 • Praksisrapport og bekreftelse på praksis fra klubb lastes opp i klasserommet

Link til klasserommet: https://kurs.idrett.no/course/view.php?id=341 – Deltakerne melder seg selv inn i klasserommet.

 

Kursmateriell

Det er laget egen kurspakke for Trener 1 del 3 på Idrettsbutikken. Den inneholder:

 • MiniAnne
 • Svømmetrening
 • Slik lærer du å svømme
 • Treningslære for idrettene
 • Barneidrettstreneren

Deltakerheftene for del 3 og del 4 er nå kun tilgjengelige som PDF. Deltakerne finner heftene i klasserommet: https://kurs.idrett.no/enrol/index.php?id=341

 

Idrettskurs

Dere avtaler med kurslærer om det er dere som arrangør eller kurslærer som lager kurset i Idrettskurs for publisering på minidrett.no. Det tar lenger tid å fylle trenerkurs enn instruktørkurs, så kurset bør ligge ute på minidrett.no senest 3 måneder før kursets startdato. Brukerveiledning finner dere nederst på http://utdanning.svomming.no/hvordan-arrangere/arrangere-trenerkurs/.

 

Utdanningstilskudd

Utdanningstilskudd utbetales til arrangørklubb/krets når både del 3 og del 4 er gjennomført. Samme krav som for instruktør- og dommerkurs gjelder. Se info her: http://utdanning.svomming.no/om-utdanningen/utdanningstilskudd/

 

Hva NSF fortsatt følger opp

NSF sentralt følger opp e-læring og praksis, og tildeler kompetanse når deltaker har gjennomført alt som skal til for å oppnå kompetanse.

De kursene som allerede er planlagt i Vadsø, Namsos, Bergen og Sørum i høst er det NSF som arrangerer, som planlagt.

X