go up

Tingdokumentet er tilgjengelig

Med tre uker igjen til Svømmetinget i Bergen 23.-24. april er tingdokumentet, forslag til virksomhetsplan, innstillingen fra valgkomiteen og andre nødvendige vedlegg tilgjengelig for klubber og kretser. Alle dokumentene finnes på siden for Svømmetinget 2016. Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir trykket opp noen dokumenter. Det er fortsatt mulig å melde seg på Svømmetinget.

X