go up

Tilskudd til para svømmeidrett 2021

2020 og 2021 er år som både har vært og er utfordrende for mange klubber med reduserte eller ingen tilbud om trening og konkurranser. Både svømming og andre idretter har fått tilbakemeldinger om at parautøvere har fått mindre oppfølging enn andre og at dette også gjenspeiler seg med større frafall.

For å stimulere og hjelpe klubbene med reetablere og ta vare på både nye og eksiterende medlemmer med funksjonsnedsettelse, kan klubbene for 2021 søke til tilskudd fra Norges Svømmeforbund. Hensikten er altså å bidra til at personer med funksjonsnedsettelse blir godt ivaretatt i klubben gjennom inkluderte eller egne tilbud.

Nærmere om tilskuddene

  • Alle tiltak og tilbud som sikrer at personer med utviklingshemming har et godt tilbud i klubben
  • Tiltak som er nødvendig for å sikre at øvrige parautøvere får et godt tilbud og nødvendig oppfølging læring og utvikling
  • Alle tiltak/tilbud må gjennomføres i 2021
  • Tiltak/tilbud må innebære en merkostnad for klubben (f.eks. en ekstra trener i en gruppe med en eller flere parautøvere).  
  • Det må rapporteres på bruk av midlene i etterkant

 

Les mer om tilskudd og last ned søknadsskjema som brukes.

 

Spørsmål om tilskuddsordningen rettes til Kristin Homb, kristin@svomming.no

 

Det finnes også flere muligheter for å søke om tilskudd. Fra Svømmeforbundet kan det søkes om tilskudd til opplæring, trening og andre tiltak og tilbud som bidrar til flere og bedre muligheter for personer med funksjonsnedsettelser. Les mer om dette under menyen
Økonomi og tilskuddsordninger – parasvømmeidrett.

X