go up

Tilskudd til deltakelse på Landsstevnet i svømming

God nyhet til alle klubber som har med deltakere på årets landsstevne i Tønsberg 21.-22. mars!!

Sist høst utlyste Kulturdepartementet «Tilskuddsordning for arrangementer for personer med funksjonsnedsettelser». Svømmeforbundet søkte  tilskudd til å redusere kostnader for utøvere, og kostnader knyttet til ledsagere som må være med utøver på Landsstevnet.  

Tilskudd ble innvilgetOg med dette kan vi legge til rette for at det blir betydelig mindre kostnader ved deltakelse på Landsstevnet! Klubber tilknyttet Norges Svømmeforbund kan søke om tilskudd ut ifra retningslinjer under.  

Svømmeforbundet kjent med at deltakelse på større arrangemenlt som Landsstevnet i svømming, medfører store kostnader for den enkelte utøver. For enkelte kan kostnadene bli så store, at de ikke har råd til å være med. Vi er også kjent med at det er utøvere på Landsstevnet som har behov for å ha med egen ledsager for å kunne være. Også dette kan by på økonomiske utfordringer.  

NSF er opptatt av at økonomi i minst mulig grad skal være begrensende faktor for deltakelse i våre aktiviteter.  Med denne tilskuddsordningen har nå klubbene alle muligheter for å legge til rette for at alle kan være, uavhengig av økonomi – og forutsetter og forventer at de tildelte beløp utelukkende går til å redusere svømmernes kostnader til et minimum! Og – vi håper også dette betyr at enda flere får muligheten til å være med Landsstevnet 2020.

 

Retningslinjer for å søke 

Det er klubber tilknyttet Norges Svømmeforbund som kan søke om tilskudd. Det er utarbeidet egne retningslinjer for å sikre at tilskudd tildeles benyttes på rett måte. Det må også benyttes eget søknadsskjema.

Les mer om Landsstevnet i Tønsberg på vår stevneside.

 

Spørsmål? Ta kontakt med Kristin Homb i NSF, kristin@svomming.no 

X