go up

Tilskudd til aktivitetstiltak for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Kulturdepartementet har nå lyst ut midler til aktivitetstiltak for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Bufdir) som forvalter denne tilskuddsordningen – merk at frist for å søke er 22. september.

Målet med midlene er å bidra til å kompensere for isolasjonen barn og unge med
funksjonsnedsettelse har opplevd under koronapandemien, og legge til rette for økt aktivitet og deltakelse.

Målgruppe er barn og unge under 26 år med funksjonsnedsettelse.

Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret kan søke om tilskudd. Det kan søkes om prosjekttilskudd til gjennomføring av, tilrettelegging for, utstyr til aktivitet og deltakelse i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for målgruppen. det kan søkes om minimum kr  30 000, maksimalt 1 million.

Les mer om tilskuddsordningen på hjemmesiden til Bufdir. 

Rundskriv 26/2021 om tilskuddsordningen.

X