go up
Topp bilde Om Forbundet. Banedeler

Tildeling av mesterskap – neste søknadsfrist 1. juli

Det er fortsatt mange mesterskap og mønstringer som ikke er tildelt klubber for 2023 og 2024.
Svømmeutvalget håper mange klubber ønsker å arrangere og minner om at fristen for dette 1. juli.

 

Svømmeutvalget vil bistå arrangørklubbene med veiledning og oppfølging underveis.

 

Det er en fordel med god tid til å forberede et større mesterskap, og vi oppfordrer klubber til å ta kontakt med utvalget for spørsmål, og sende inn interesse og/eller søknader på mesterskap. Det er også mulig å gå sammen med naboklubber for arrangementer.

 

Det er åpnet for søknader for mesterskap til og med 2025.
Søknader sendes på mail til svu@svomming.no

 

Grunnleggende informasjon om mesterskapene, og tildelinger så langt for 2023-2025 finner dere her.

X