go up

Terminlisten for 2021 er publisert

Alle kretser har nå godkjent stevner for 2021 – og terminlisten er publisert på medley.no.

Eventuelle endringer må skje i svært god tid før det aktuelle stevnet, og endringen skal godkjennes skriftlig av lokal krets og sendes NSF.

X