go up
NSF applaus

Terminlisten 2016 er komplett

Hordaland Svømmekrets sine stevner er nå lagt ut på terminlisten, og det betyr at alle kretser har godkjent sine stevner for 2016 på medley.no. Vi minner om at eventuelle endringer må skje i svært god tid før det aktuelle stevnet, og endringen skal godkjennes av NSF. Tilhørende krets må ha vært skriftlig orientert og ha godkjent endringen.

X