go up

Tenk sikkerhet ved stuping!

Sikkerhet er det viktigste å tenke på når man skal hoppe og stupe i sjø, vann eller basseng. Dessverre opplever vi hvert år ulykker i forbindelse med bading, også alvorlige skader som kunne vært unngått.

 

Ferien starter og lek i vann blir en viktig aktivitet gjennom sommeren for voksne og barn. Les våre stupvett-regler før du begir deg ut i store eller små svev.

 

Sjekk alltid dybden og ikke hopp fra for store høyder

Sjekk alltid dybden på vannet før du hopper eller stuper. Vær også obs på at vannstanden på samme område kan variere (flo og fjære).

På større høyder er det store krefter i sving, og om du hopper fra 10 meter har du over 50 km/t når du treffer vannet. Barn bør derfor begrense høyden de hopper fra, da de ofte ikke har styrken til å tåle kraften det er å møte vannet i stor hastighet.

  • Minste dybde for hopp fra høyder over 2 meter bør være minst 3 meter vann.
  • Er høyden over 5 meter bør dybden være over 3,8 meter
  • På 10 meters høyde er minimumsdybden 5 meter.

 

Ha oversikt over landingsområdet

Den som hopper/stuper skal ha oversikt over landingsområdet og skal vite at det er klart. Det er store krefter i sving, og svært viktig at man ikke treffer andre personer i vannet!

 

Vær 100% sikker på at det ikke er farer under vannflaten

Ved å begrense høyden man hopper / stuper fra, og alltid vite at det er dypt nok vil vi kunne unngå mange ulykker. Husk at forholdene kan være ulike under vann, og grunner/steiner kan være nærme steder hvor vannet er dypt nok.

 

Velg riktige steder å bade

Vær HELT sikker på at man klarer å hoppe/stupe langt nok om man sjanser på å hoppe fra berg/avsatser.

 

Lek i sikre omgivelser

Stuping er en spennende og utfordrende sport. Vi er heldige og har mange klubber som tilbyr kurs og opplæring fra utrent nivå. Et kurs vil gi god opplæring i basis øvelser som gjør at barn og voksne har stort utbytte.

 

God sommer og lek trygt alle sammen!

 

 

Spørsmål?

Ta kontakt med:

Stig Helseth, leder Stup utvalget: stighelseth@gmail.com

X