go up

Ta klubbens årlige “helsesjekk”

Anerkjennelsesprogrammet er et verktøy for å analysere klubbens status rundt aktivitet, organisering og drift. Det gjør klubbens ledelse bevisst på hvilke utviklingsområder som bør prioriteres i klubben. Med «ledelse» menes styret, hovedtrener, svømme-/grenskoleansvarlig og andre sentrale i klubbens aktivitet og drift. Anerkjennelsesprogrammet bør gjennomføres en gang i året.

God organisasjonsforståelse får man ikke uten videre. Som tillitsvalgt kan det kan være lett å gå seg bort i alt som burde gjøres i en klubb, og vanskelig å prioritere hva man skal bruke tiden på. For å hjelpe klubbene litt på vei er Anerkjennelsesprogrammet utviklet.

Anerkjennelsesprogrammet avdekker hva deres klubb er gode på og hvor det kan være utviklingsbehov, og kan enkelt kalles klubbens «helsesjekk». Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil klubben kunne sette seg i bedre stand til å videreutvikle aktivitet for små og store.

Programmet har spørsmål knyttet til klubben fordelt på fem innsatsområder:

  • Medlemskap
  • Organisasjon og ledelse
  • Aktivitetsutvikling
  • Trenere og utdanning
  • Foreldre, frivillighet og kommunikasjon

I NSFs Virksomhetsplan presenteres visjonen om at «svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge». Hensikten med Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram er å gi alle klubber i Norges Svømmeforbund et verktøy, og en veiledning, for å kunne bli enda litt mer aktive og velfungerende. NSF tror at det å styrke medlemsklubbene er avgjørende for utvikling av klubbenes aktivitetstilbud og norsk svømmeidrett som helhet. Aktive og velfungerende klubber er nøkkelen til å kunne gi enda flere barn, ungdom og voksne et attraktivt tilbud i vann.

To av klubbene som gjennomfører Anerkjennelsesprogrammet blir trukket ut og får hver dekket to deltakeravgifter på Kompetansehelga 2018.

Vi håper alle klubber tar seg tid til å gjennomføre Anerkjennelsesprogrammet i 2017. Tiden som brukes på gjennomgang nå kan spare mye tid i senere prosesser og gi god oversikt. Lykke til!

Les mer om Anerkjennelsesprogrammet 2017 og gjennomføring.

 

X