go up

Svømmestevner høsten 2020 – og innmelding av stevner 2021

Koronasituasjonen medfører spesielle tider, også for idretten.
For svømmingens del, så kan man arrangere konkurranser, men det er mange momenter man må ta hensyn til.
NSF har utarbeidet koronavettregler, samt et veiledningshefte til klubber for gjennomføring av arrangementer, konkurranser og samlinger.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at hvis man planlegger å ha flere bolker med 200 personer, så må det settes av tid og ressurser til å rengjøre arealer og gjenstander.

Ettersom det er begrensninger for deltagelse på arrangement pga koronasituasjonen, så har Lovutvalget i Norges Svømmeforbund godkjent at arrangørklubber kan sette begrensninger i deltagelsen.

 

Svømmestevner høsten 2020

Det er sannsynlig at klubber vil ønske å arrangere stevner i 2020 som ikke er meldt inn tidligere.
Dette må klubbene gjøre for å få registrert og godkjent stevne:

  • Se gjennom veiledningsheftet, og se at de kan oppfylle de krav som stilles
  • Få skriftlig godkjennelse av lokal svømmekrets
  • Registrere stevnet på vanlig måte på medley.no: https://www.medley.no/InnmeldStevne.aspx (kode NSFapprobert (uten mellomrom i tekst))
  • Sende bekreftelsen fra lokal krets til post@svomming.no og be om at stevnet blir godkjent og publisert på medley.no
  • Sende innbydelse til resultater@medley.no (og sende inn resultater etter at stevnet er gjennomført)

Klubber som har meldt inn stevne på terminlisten 2020, men som ser at de ikke kan gjennomføre stevnet innenfor retningslinjene må meddele avlysning til resultater@medley.no.

 

 

Innmelding av stevner til terminlisten 2021

Klubber som skal arrangere svømmestevner i 2021 kan nå melde inn stevner via medley.no.
Frist for å melde inn stevner er 1.september.

Kretsene skal som vanlig ha oppgaven med å koordinere stevnene innad i sin krets, og vil kontakte klubber som eventuelt har stevner som kolliderer, og gjør eventuelle andre nødvendige endringer.

Innmelding av stevner til terminlisten 2021: https://www.medley.no/InnmeldStevne.aspx

Skriv inn registreringskode: NSFapprobert (uten mellomrom i tekst)

Du kommer så inn på registreringssiden.
Her kan du som ansvarlig for din klubb registrere approberte stevner for kalenderåret 2021.
Legg inn din epostadresse og fyll inn de forskjellige feltene.
Finner du ikke påmeldingsansvarlig og arrangementsansvarlig i listene for disse, så fyller du inn navn, epost og mobil i feltene rett under listevelgeren.
Det samme gjelder basseng. Ligger ikke bassenget i listen, skriv inn navnet på bassenget i feltet rett under.
Når du har registrert stevnet vil du motta en epost som bekreftelse på at stevnet er registrert. I denne eposten ligger det også en kode. Denne kan du benytte til å endre data for stevnet før kretsen starter sin behandling av terminlisten.

Alle registreringer og eventuelle endringer må være gjort før 1. september.

Hovedterminlisten 2021 er publisert – søk i terminlisten på 2021.
Når det gjelder arrangører og arrangørsteder på LÅMØ, ÅM og NM-er 2021, så er ikke dette avklart enda, derfor står det TBA (to be announced) i terminlisten.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Tor Arne Volden; tor.arne@svomming.no.

X