go up
NSF svomming barn Fotograf Paal Staven

Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Fylkesmennene lyser i disse dager ut midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever. For denne ordningen er det kommunene som må søke til Fylkesmannen i sitt fylke, og søknader som beskriver samarbeid med frivillige organisasjoner vil bli prioritert.

Målet med opplæringen er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading, og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen.

Svømmeopplæringen kan foregå i løpet av skoletiden eller etter skoletid. Dette betyr at det er gode muligheter for at svømmeklubber kan bidra til at disse elevene får god svømmeopplæring.

Det er bevilget totalt 10 millioner for 2016 og det kan søkes om inntil 1500 kroner pr. elev.

Norges Svømmeforbund oppfordrer klubbene til å gå i dialog med kommuner for å søke om midler til å gjennomføre svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever.

X