go up
NSF gutt smiler under vann

Svømmeopplæring for barnehagebarn

I 2015 ble det for første gang bevilget penger over statsbudsjettet for å gjennomføre svømmeopplæring for barnehagebarn. Totalt ble det bevilget 10 millioner kroner, og midlene ble gitt til 5 fylker (Oslo, Akershus, Buskerud, Rogaland og Hordaland).

Ordningen er videreført i 2016, og nå gjelder den samtlige fylker. Det er bevilget 25 millioner kroner fordelt på alle fylker.

Utdanningsdirektoratet skriver følgende om vilkår for å tildele støtte: «Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring av barn i barnehage kan søke fylkesmannen om tilskudd. Søknader som beskriver et samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner prioriteres.»

Norges Svømmeforbund oppfordrer klubbene til å ta kontakt med Fylkesmannen i sitt fylke for å få informasjon om tiltaket i sitt fylke.

 

X