Svømmeopplæring for barnehagebarn – 66 millioner i 2018

I 2015 ble det for første gang bevilget penger over statsbudsjettet for å gjennomføre svømmeopplæring for barnehagebarn. Totalt ble det bevilget 10 millioner kroner, og midlene ble gitt til 5 fylker (Oslo, Akershus, Buskerud, Rogaland og Hordaland). Ordningen er videreført i 2016 og 2017, og gjelder samtlige fylker. For 2018 er det bevilget totalt 66 … Fortsett å lese Svømmeopplæring for barnehagebarn – 66 millioner i 2018