go up
NSF gutt smiler under vann

Svømmeopplæring i barnehager – 2017

I statsbudsjettet for 2017 er det bevilget 35,29 millioner kroner til svømmeopplæring i barnehager.

Fylkesmennene lyser nå ut midler (se eksempel fra Oslo og Akershus i link nedenfor).

Nytt i år er at tilskuddssatsen er økt til 1.750,- pr. barn og at tilskuddet kan benyttes til å dekke transport. I tillegg er det nå presisert at frivillige organisasjoner (blant annet svømmeklubber) kan søke direkte til Fylkesmannen uten å gå via en kommune. Det er også nytt at det kreves at svømmeinstruktøren må ha nødvendig kompetanse og gyldig politiattest.
Sjekk nettsiden til Fylkesmannen i ditt fylke og søk om midler!

X