go up

Svømmeklubben Delfana søker svømmeskoleansvarlig

Om Svømmeklubben Delfana

Svømmeklubben Delfana ble stiftet 24. januar 1974. Klubben har utviklet seg til å bli en av Bergens største svømmeklubber og har en tradisjon for å utvikle gode svømmere som markerer seg lokalt og nasjonalt. Klubben har i tillegg svømmere som har kvalifisert seg til og blitt tatt ut til å representere Norge internasjonalt.

Klubbens formål er å gi svømmeopplæring og konkurransetrening til barn, unge og voksne. Klubben holder til i Fana, med hovedbase i Slåtthaughallen. I tillegg disponerer klubben Svømmehallen på Ytrebygda skole og AdO Arena. Klubben har i dag 1000 medlemmer, derav 800 på svømmeskolen.

Svømmeklubben Delfana samarbeider med de andre Bergensklubbene om svømmeopplæring i skoleferiene.

Stillingsbeskrivelse

Svømmeklubben Delfana søker en engasjert svømmeskoleansvarlig i 80 – 100 % stilling (vi tilpasser dette i samsvar med dine ønsker) som kan videreutvikle og styrke klubbens posisjon som leverandør av svømmeopplæring i Bergen. Klubbens svømmeskoleansvarlig vil ha det overordnede (administrative, faglige og praktiske) ansvaret for svømmeskolen (svømmeopplæring etter NSF sin nivåstige), barnehagesvømming, ferietilbud og andre svømmeopplæringstilbud), og skal sikre at all opplæring i klubben gjennomføres i tråd med de prinsippene Norges Svømmeforbund har lagt til grunn i Norges Svømmeskole. Svømmeopplæringen omfatter barn, ungdom og voksne.

Hovedoppgaver

 • Kvalitetssikre klubbens svømmeskoletilbud gjennom å planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere kurs i henhold til metodikk i Norges Svømmeskole
 • Organisere, følge opp og utvikle instruktører – herunder sørge for rett bemanning av kurs, at instruktører har nødvendige kurs, sertifiseringer, arbeidskontrakt og politiattest
 • Planlegging, utvikling og bemanning av ferieprosjekter
 • Oppfølging og administrering av tryggivann.no (påmelding, fakturering mv.)
 • Annonsering og markedsføring av svømmeklubbens kurs og aktiviteter
 • Samarbeid med svømmeklubbens hovedtrener og daglige leder ifm. overgang fra svømmeskole til klubbens trenings- og konkurransegrupper
 • Rekruttere nye instruktører og følge opp disse
 • Personaloppfølging, inkludert medarbeidersamtaler
 • Svømmeskoleansvarlig rapporterer til daglig leder og til styret

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen idrett, fysisk aktivitet, kroppsøving eller tilsvarende
 • Erfaring og kjennskap til norsk svømming/svømmeopplæring er en fordel
 • Erfaring innen opplæring/pedagogikk
 • Gode IT-kunnskaper og kjennskap til tryggivann.no
 • Mål- og resultatorientert
 • Faglig dyktig, strukturert, selvstendig og serviceinnstilt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode lederegenskaper og god evne til å utvikle kolleger
 • Gode pedagogiske evner som skaper glede, mestring og motivasjon
 • Tolerant, god kjemi med mennesker og glimt i øyet
 • Førerkort klasse B (personbil)

Vi tilbyr

 • Mulighet for faglig utvikling og utdanning gjennom kurs.
 • Kurs innen livredning
 • En klubb i utvikling som setter kompetanseheving høyt
 • Spennende, engasjerende og inkluderende arbeidsmiljø
 • Fast stilling
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale

Arbeidssted

Hjemmekontor, Slåtthaughallen og Ytrebygda skole. Det må også påregnes noe arbeid i øvrige basseng i Bergen.

Arbeidstid

Fleksibel arbeidstid etter avtale, med kontortid dagtid og utegående aktivitet ettermiddag/kveld og helg.

Stillingen krever fremleggelse av politiattest og gyldig livredningsprøve (kan tas etter ansettelse).

Søknad og CV sendes på e-post til daglig leder silla@delfana.no og styreleder Paal.Kristiansen@klp.no
Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med daglig leder, Sigurlin Thorbergsdottir silla@delfana.no eller på telefon 41628139.

X