go up

Svømmeidrett for alle – ny veileder for klubber

Hva er egentlig parasvømming? Hva kan klubben vår gjøre for at parautøvere skal få et best mulig tilbud?

Det er mye som er bra i norsk parasvømming, men vi kan alltid bli bedre! Så vet vi at det meste av vår aktivitet skjer lokalt i klubb. Norges Svømmeforbund ved Parautvalget har derfor utarbeidet en egen veileder for å hjelpe klubbene – slik at muligheter og tilbud skal bli best mulig, uavhengig av den enkeltes behov for tilpasninger.

Husk – som oftest er det kun en liten innsats som skal til for et god resultat – både for den enkelte og for klubben!

Veilederen er utarbeidet av Parautvlaget i NSF, bestående av

  • Marianne Fredbo, leder og med i NSFs Forbundsstyre
  • Janne Muri, medlem, fra Aalesund SLK
  • Audun Kleven, medlem, fra SK Speed
  • Linda Farestvedt, medlem, Åstveit Svømmeklubb
  • Kristin Homb, adm. ansvarlig fra NSFs Forbundskontor 

 

Her kan du lese Veilederen:

Svømmeidrett for alle – Hvordan kan vi legge til rette for mennesker med funksjonsnedsettelser (pdf)

Svømmeidrett for alle – Hvordan kan vi legge til rette for mennesker med funksjonsnedsettelser (digital bladbar versjon)

X