go up
NSF trening gruppe

Svømmedyktighetsmerket

Norges Svømmeforbund har utviklet ferdighetsmerket Svømmedyktighetsmerket.

Elementene som inngår i ferdighetsmerket ivaretar sentrale ferdigheter som legger vekt på allsidighet og forebygging. Disse ferdighetene kan deles opp i 8 sentrale ferdigheter som samlet danner grunnlag for svømmedyktighet:

  1. Hoppe og stupe på dypt vann (fortrinnsvis begge deler)
  2. Dykke fra overflaten, svømme under vann uten særlig ubehag
  3. Skifte fra loddrett til vannrett (svømme) stilling
  4. Svømme to svømmearter; en på mage og en på rygg
  5. Puste avslappet og rytmisk, og slik at det blir optimalt ift det aktuelle taket, og slik at kroppens leie blir så flat som mulig.
  6. Rulle fra mage til rygg og omvendt i vannrett leie
  7. Snu seg til venstre og høyre både på mage og på rygg
  8. Innta energisparende stilling (flyting) med så lite bevegelse som mulig

Kravet er for Svømmedyktighetsmerket er følgende:

«Fall uti på dypt vann, svøm 100 meter på magen og underveis plukke opp en gjenstand med hendene, stopp og hvil-> flyt på mage, rull over, flyt på rygg-samlet i 3 min. Svøm deretter 100 meter på rygg og ta seg opp på land»

 

Kravet for å få merket er det samme kravet som er for svømmedyktighet på 4. trinn i grunnskolen.

Merket kan kjøpes på Idrettsbutikken.

X