go up

Svømme sammen for små helter – En landsdekkende svømmeaksjon for Barnekreftforeningen

Årets NRK TV-Aksjon går til Barnekreftforeningen. Pengene brukes til å bygge fire familiehus for familier med langtidssyke barn. Her kan barn med alvorlig sykdom og familien deres bo sammen mens barnet får behandling.

 

Fakta:

  • Annenhver dag får et barn i Norge kreft.
  • Hver uke blir 10 barn født med hjertefeil i Norge.
  • Barnekreft er sykdommen flest barn over ett år dør av i Norge.
  • Kreftbehandling av barn varer fra noen måneder til 2,5 år. 4 av 5 barn overlever barnekreft.
  • 70% lever med seneffekter etter behandling av barnekreft.

 

Lambertseter Svømmeklubb (LSvK) har allerede bestemt at sammen med sine samarbeidspartnere, andre lokale idrettsklubber og svømmere, skal lage et fantastisk svømmestevne fredag 10.oktober 2024. «Svømme sammen for små helter».

 

Oppnår to viktige ting:

  • Støtter en viktig og god sak.
  • Bygger samhold og stolthet internt i klubben.

 

Dette har vi lyst til å gjøre sammen med resten av Svømme-Norge!

 

“Svømme sammen for små helter” gir hele svømmefamilien økt verdi, samhold og stolthet. Vi får også vist oss fram som en stor, tydelig og viktig samfunnsaktør lokalt og nasjonalt.

 

Siri Bangfil var primus motor for fjorårets innsamlingsaksjon i LSvK, og ser fram til å samarbeide med dere for årets aksjon. Sammen blir vi mer kreativ, synlig og skaper enda mer begeistring!

 

 

Send Siri en mail på siri@lsvk.no så snart som mulig for å fortelle at din klubb er med på årets TV-Aksjon sammen med resten av Norges svømmeklubber. Så er vi i gang med en morsom og viktig dialog med mål om å samle inn mye penger til Barnekreftforeningen.

 

 

X