go up
NSF svomming barn

Svøm Stavanger – ledige stillinger som administrativ leder og hovedinstruktør

Svøm Stavanger er et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune, Norges Svømmeforbund og svømmeklubbene i Stavanger om svømmeopplæring i Stavanger kommune. I første omgang skal det gjennomføres et pilotprosjekt med svømmeopplæring for elever i 2. og 4. trinn. Svømmeopplæringen skal foregå i Stavanger kommune.

I forbindelse med pilotprosjektet Svøm Stavanger søker Norges Svømmeforbund etter administrativ leder for Svøm Stavanger i 35% stilling og hovedinstruktør Svøm Stavanger i 20% stilling. Stillingene kan kombineres eller besettes hver for seg. Stillingene er midlertidige engasjementer frem til 30. juni 2021. Tiltredelse administrativ leder/kombinert stilling 1. juni 2020, ved delt stilling tilsettes hovedinstruktør 1. august 2020.

X