go up

Svøm langt 2017 er i gang

Svømmeforbundet sin årlige mosjonskampanje Svøm langt er nå i gang og det svømmes i 234 svømmehaller, fra Mandal i sør til Honningsvåg i nord. Hovedpremiene i kampanjen er to ukesturer til Kroatia med Apollo.

Alle kan være med på kampanjen og det er gratis å være med, både for deltakerne og svømmehallene som er våre lokale arrangører. Målet med kampanjen er å få flere til å bruke svømmehallen som arena for fysisk aktivitet. Kampanjeperioden er fra 1. januar til 31. mars. I løpet av denne tiden er målet at flest mulig voksne svømmer 10 000 meter og målet for barn er 2500 meter. For mennesker med funksjonsnedsettelser er målet 5000 meter for vokse og 1500 meter for barn.

Som deltaker kan du enkelt registrere dine svømte meter via www.svomlangt.no (du oppretter en egen bruker på denne siden). Om svømmehallen du bruker å svømme i ikke er med på kampanjen, velger du Andre svømmehaller, når du registrerer svømte meter. Du kan også registrere svømte meter på  registreringskort du får i svømmehallen.

Svømming er en aktivitet alle kan drive med – og vi er mange som er engasjerte i og bruker mye tid på å tilrettelegge for våre aktive svømmere. Hva med å svømme litt selv også?
Foreldre, ledere og trener i våre klubber utfordres med dette til å være med “å svømme langt” !

SVØM I VEI:o)

 

Les mer om kampanjen på www.svomlangt.no

X