go up

Sven Egil Folvik er tildelt Æresmedlemsskap i Norges idrettsforbund

Sven Egil Folvik er tildelt Æresmedlemsskap i Norges idrettsforbund for å ha gjort et særlig fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett. Sven Egil Folvik har vært aktiv, trener og tillitsvalgt på alle nivåer i svømmeidretten.

 

Allerede i 1965 ble Sven Egil engasjert av Norges Svømmeforbund til å være «reisende svømmeambassadør» som instruktør i hele Nord-Norge. Deretter var han både leder og trener i Gol ILs svømmegruppe – med gode resultater – før han ble tillitsvalgt i Norges Svømmeforbund.  Fra 1983 var han møtende varamann til styret i forbundet, derfra gikk han via viseformannsvervet i 1985 til å bli president i Norges Svømmeforbund fra 1987 til 1996.

 

På toppen av dette ble han i 1990, som første nordmann, valgt inn i styret i Det europeiske svømmeforbundet (LEN).  Etter åtte år ble han valgt som generalsekretær samme sted, et tillitsverv han hadde i 14 år.

 

I 1996 ble Sven Egil oppnevnt som sekretær for teknisk komité for stup i Det internasjonale svømmeforbundet (FINA). Der hadde han ansvar for å være i ledergruppen for gjennomføring av stup i VM og OL – blant annet under OL i Sydney i 2000.

 

Sven Egil Folvik ble så i år 2000 valgt inn som styremedlem i FINA – også det som første nordmann.  Der satt han i hele ni år.

 

I dag er han medlem av hederstegnkomiteen i LEN, og har ansvar for medaljeseremoniene.

 

Med stolthet over sin utdanning og livslange virke i idretten, er Sven Egil Folvik også leder i styret for Norges idrettshøgskoles venner.

 

Norges Svømmeforbund gratulerer Sven Egil så mye som Æresmedlem i Norges Idrettsforbund!

X