go up

Sunn Idretts tilbud

Sunn idrett er et satsingsområde i Norges idrettsforbund med mål om å spre kunnskap om idrettsernæring og fremme sunne idrettsmiljøer med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon

Hovedmålgruppen for arbeidet er unge idrettsutøvere mellom 13-18 år. I tillegg er det fokus på trenere, ledere, foreldre og helsepersonell tilknyttet idretten. Sunn idrett arbeider forebyggende og rådgivende arbeid  og har følgende hovedmål:

 • Øke kunnskapen om kosthold og idrettsernæring
 • Skape gode matkulturer og trivsel rundt mat
 • Heve kompetansen hos trenere og foreldre om idrett og spiseforstyrrelser, samt om hvordan de kan skape arenaer for en sunn utvikling av hele mennesket og gode idrettsprestasjoner
 • Skape større åpenhet, debatt og endre holdninger til spiseforstyrrelser i idretten
 • Redusere forekomst av spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere

 

Tilbud fra Sunn idrett

 • Helt ny e-læring, E-læring for ungdom:
  Modul 1: 13-15 år
  Modul 2: 16+ år
 • Chat for ungdom, foreldre og trenere
 • Rådgivning for ungdom, foreldre og trenere på chat eller bekymret@sunnidrett.no
 • Artikler og praktiske verktøy med tema helse, ernæring og spiseforstyrrelser på sunnidrett.no
 • Nyhetsbrev hver 14. dag
 • Ukentlige tips til ungdom på instagram: @sunnidrett
 • Foreldrewebinar
 • Sunn Idrett-konferansen
 • Foredrag for utøvere, trenere og foreldre mot betaling.
  Ta kontakt med oss for mer informasjon!

 

X