go up

Støtte til arrangører av internasjonale konkurranser

NSFs Virksomhetsplan 2022-2025 har som et av sine mål å sikre gode arrangementer (stevner/konkurranser/kamper) for utøverne. Forbundsstyret i NSF vedtok på FS møte 07-23 følgende:

For arrangementer i 2024 vil Forbundsstyret legge til rette for en søknadsbasert ordning for arrangører av internasjonale konkurranser, med søknadsfrist 15. januar 2024.

Følgende arrangement kan søke om støtte:
  • Nordiske mesterskap i alle grener.
  • Konkurranser som står på FINA-kalender/LEN-kalender vil bli prioritert.
  • Konkurransen skal ha en internasjonal profil, dvs utøvere som holder et generelt høyere nivå enn våre nasjonale utøvere.

For 2024 er det satt av totalt 500.000 kroner, med et maksimalt søknadsbeløp på kroner 150.000,-

Søknaden forutsetter å inneholde budsjett for arrangementet.

Søknaden sendes på e-post til post@svomming.no

Søknadsfrist for 2024 er 15.01.2024.

X