go up

Støtte til oppstart av ny gren i klubb

Ønsker din klubb å starte opp med en ny gren? Norges Svømmeforbund har 5 grener; svømming, stup, vannpolo, synkronsvømming og Open Water svømming. Hovedmålet til Norges Svømmeforbund ønsker at alle mennesker skal gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut ifra sine ønsker og behov. Det er kanskje ikke alle som kun ønsker å svømme? Hva med et tilbud til de som ønsker å være aktiv i vann på en annen måte?

Hvis klubben ønsker å starte opp med en av våre mindre grener (stup, vannpolo, synkronsvømming eller Open Water), kan dere søke om støtte til dette.

Klubben kan få støtte til dette: 

  • Støtte til utdanning (instruktørkurs eller Trener 1 kurs)
  • Støtte til utstyr (maks sum 4000kr)
  • Et eget grenoppstartsbesøk med veileder

Les mer om støtten og søknad her.

Det er kun mulig å søke om dette i 2017, og klubben må ha startet opp aktivitet, eller ha styrevedtak på å starte opp aktivitet i 2017.

Ved spørsmål, ta kontakt med Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no.

 

X