go up

Status treninger for NSFs klubber

Onsdag 1.april holdt Helsedirektoratet og Norges Idrettsforbund (NIF) en felles pressekonferanse, der de tok for seg idrettens situasjon under den rådende korona-epidemien.
Bakgrunnen for pressekonferansen var at NIF hadde bedt Helsedirektoratet om en presisering av hvordan de gjeldende restriksjonene skal forstås på idrettens område.

Generelt for idretten kan det kort sagt sies at trening i «landidretter» gjenopptas, men med betydelige begrensninger.

For NSFs klubber er det derimot et særegent problem de andre idrettene ikke står overfor:
Våre idrettsanlegg, svømmehallene, er spesielt nevnt i covid-19-forskriften som én av flere typer virksomheter som skal holdes stengt (i motsetning til andre idrettsanlegg).
Slik situasjonen er nå kan vi derfor ikke drive noen form for vanntrening i svømmeanleggene.

 

Særforbundene ble oppfordret til å skrive egne korona-vettregler som skal oppsummere punktene fra Helsedirektoratet og hvordan dette skal forstås i praksis for trening.
Norges Idrettsforbund publiserte sine generelle regler i dag, torsdag 2. april, se her og lenke lenger ned på siden.
Spesielle koronavett-regler for Norges Svømmeforbund vil bli publisert når vi eventuelt kan gjenoppta vanntrening.

 

Norges Svømmeforbund arbeider nå sammen med NIF opp mot nasjonale helsemyndigheter for å få et unntak for svømmehaller i forskriftens §14.
Dette er et omfattende arbeid som vil kunne ta tid.
Informasjon vi har fått fra anleggseiere rundt i landet tyder på at uten et formelt signal fra helsemyndighetene vil ikke kommunene kunne gi tillatelse til trening i svømmehallene.
Dette har vi full forståelse for, og det er derfor arbeidet med å få et unntak er så viktig.

 

Helsedirektør Bjørn Guldvog oppsummerte situasjonen for idretten slik:

  • Man kan trene i grupper på maksimum fem personer.
  • Grupper med barn og ungdom under 19 år bør trene under oppsyn av en voksen.
  • Man må opprettholde en minimumsavstand på 2m mellom alle personene til enhver tid.
  • Utstyr i kontakt med hode eller hender frarådes sterkt – fotballspillere kan ikke heade eller ta ballen med hendene og man kan ikke spille håndball i det hele tatt.
  • Garderober og fellesdusjer kan ikke tas i bruk.
  • Alle idretter hvor man har med utstyr å gjøre, må man organisere det slik at folk ikke tar på det samme utstyret.
  • Der det er vanskelig å overholde kravene, kan aktiviteten ikke gjennomføres.
  • Det er ikke noe forbud mot organisert trening, så lenge reglene overholdes strengt. Tvert i mot vil det være en fordel at treningen er organisert.

 

 

Det formelle grunnlaget for alle restriksjoner og retningslinjer om å begrense korona-smitte finnes i den såkalt covid-19-forskriften, som er gitt med hjemmel i smittevernloven.
Forskriften finner dere her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470.
Forskriftens §14 nevner svømmehaller spesielt blant virksomheter som skal holde stengt.

 

Oppdateringer vedrørende denne saken publiseres på svomming.no.
Eventuelle spørsmål klubber har kan sendes på mail til post@svomming.no.

 

X