go up

Status treninger for NSFs klubber 17.april

Som nevnt i vår artikkel den 2.april, så er svømmehallene spesielt nevnt i covid-19-forskriften som én av flere typer virksomheter som skal holdes stengt (i motsetning til andre idrettsanlegg).

Slik situasjonen er nå kan vi derfor ikke drive noen form for vanntrening i svømmeanleggene.

 

Vi jobber fortsatt med å få tilgang til svømmehallene for organisert trening.
15.april sendte vi et brev til Helsedirektoratet, og foreslo en endring av covid-19-forskriften § 14 om stenging av enkelte virksomheter.
Vedlagt brevet var AdO Arena sin risikovurdering, slik at direktoratet kan se hvordan svømmehallene kan forberede seg på delvis åpning for idretten.

 

Svømmehallene er de eneste idrettsanleggene for idrettene som Norges Svømmeforbund organiserer.

 

Vi mener at det er forsvarlig å tillate organisert trening i svømmehaller, under de retningslinjene som er trukket opp for trening ellers. Det er etter vårt sitt syn ingen vesensforskjell om en gruppe på fem utøvere trener i en flerbrukshall eller om en gruppe på fem personer trener i en svømmehall, så lenge retningslinjene ellers følges.

 

Vi håper at Helsedirektoratet følger vår argumentasjon, og spesielle koronavett-regler for Norges Svømmeforbund vil bli publisert når vi eventuelt kan gjenoppta vanntrening.

 

Fram til den tid må alle fortsette med landtrening – som må organiseres ut fra Helsedirektoratet og NIF sine anbefalinger.

 

Vi ønsker klubbene lykke til i en utfordrende tid – NSF vil fortsette å jobbe gjennom flere kanaler for å bedre mulighetene til aktivitet for våre klubber.

 

Aktuelle linker

 

X