go up

Status samordnet rapportering

Alle klubber skal gjennomføre samordnet søknad og rapportering i løpet av april. 10 dager før fristen er det mange klubber som må registrere tall på aktive medlemmer 2017 – se rapport nederst i denne artikkelen . For klubber som bruker tryggivann som medlemsregister, så må tall derfra fortsatt legges til manuelt – se informasjon i denne artikkelen.

X