go up

Status aktive medlemmer i NSF

Over 200 av NSFs klubber har gjennomført samordnet rapportering i april måned. En del klubber har noen mangler, og disse vil bli fulgt opp av NSF og lokal idrettskrets i mai måned.

Se detaljert oversikt over aktive medlemmer i NSFs klubber pr 06.05.2016 kl. 08.00 her.

 

Som dere kan se på oversikten, så har noen klubber glemt å registrere voksne, aktive medlemmer.
Definisjon på aktive medlemmer:

  • Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.

 

Følgende klubber må huske å registrere voksne aktive medlemmer:

 

Bærum Stupklubb
Bergensvømmerne
Florø Spkl – svømmegruppe
Fusa Svømmeklubb
Gjøvik Svømmeklubb
Haugesund Triathlonklubb
Hemnes IL
Karasjok Svømmeklubb
Kristiansund SLK
Lakselv Svømmeklubb
Larvik Handicap IL – Svømming
Lier Svømmeklubb
Lillesand IL
Malvik IL – svømmegruppe
Meløy Svømmeklubb
Otta IL – svømmegruppe
Overhalla IL – svømmegruppe
Rana Svømmeklubb
Svalbard Turn – svømmegruppe
Svolvær IL
Svømmeklubben Team Sør
Sørreisa Svømmeklubb
Sørvågen & Omegn IL
Toten Svømmeklubb
Trygg/Lade Sportsklubb
Tverlandet IL – svømmegruppe
Ullensakersvømmerne
Ølen IL – svømming
Ørland Svømmeklubb

 

 

 

 

 

X