go up

Starttillatelser i NM for utenlandske statsborgere

Utenlandske statsborgere som er fast bosatt i Norge kan søke forbundsstyret om starttillatelse til deltagelse i norske mesterskap.
Søknaden må inneholde bostedsattest fra Folkeregisteret av nyere dato.
Søknad om starttillatelse må være NSF i hende senest 8 uker før angjeldende mesterskap arrangeres.

Det må søkes på nytt for hvert kalenderår.

Frister 2016:

  • NM kortbane senior: Torsdag 14. januar 2016
  • NM langbane senior og junior: Torsdag 19. mai 2016
  • NM kortbane junior/UM: Torsdag 22. september 2016

Hele regelen og beskrivelse av hvordan man får tak i bostedsattest finner du her.

X