go up
NSF mann startposisjon siluett

Starttillatelser i NM for utenlandske statsborgere

Utenlandske statsborgere som er fast bosatt i Norge kan søke forbundsstyret om starttillatelse til deltagelse i norske mesterskap.
Søknaden må inneholde bostedsattest fra Folkeregisteret av nyere dato.

Søknad om starttillatelse må være NSF i hende senest 8 uker før angjeldende mesterskap arrangeres.

Det må søkes på nytt for hvert kalenderår.

Frister 2017:

  • NM kortbane senior: Torsdag 19. januar 2017
  • NM langbane senior og junior: Lørdag 13. mai 2017
  • NM kortbane junior/UM: Torsdag 21. september 2017
X