go up
NSF butterfly panorama

Starttillatelse i NM for utenlandsk statsborger

I dag, torsdag 18.januar, er det 8 uker igjen til NM i svømming kortbane. Det betyr at det er frist i dag med å søke om starttillatelse for utenlandsk statsborger.

 

Vi viser til NSFs generelle regler, kapittel IV Mesterskapsbestemmelser:
GE 30 Deltagere – punkt B:
Utenlandske statsborgere som er fast bosatt i Norge kan søke forbundsstyret om starttillatelse til deltagelse i norske mesterskap. Søknaden må dokumentere at søkeren har oppholds- og/eller arbeidstillatelse i Norge – og det er bostedsattest fra Folkeregisteret vi trenger (se nedenfor for hvordan man får bostedsattest elektronisk). Søknad om starttillatelse må være NSF i hende senest 8 uker før angjeldende mesterskap arrangeres.

 

Det er klubben som skal søke om starttillatelse for utenlandske statsborgere i NM, og søknaden skal inneholde følgende:

  • Navn, fødselsdata, adresse, postnummer og sted
  • Kopi av bostedsattest fra Folkeregisteret

 

Søknaden sendes til post@svomming.no
Frist er 8 uker før angjeldende mesterskap arrangeres.

 

Starttillatelsen gjelder for hele kalenderåret, man søker altså én gang pr år.

X