go up

Startlisens og overganger på medley.no

NSF gjør det enklere for klubbene for å administrere lisenser, samt melde overgang.
Tidligere har idrettens database (SportsAdmin) blitt brukt til lisensadministrasjon, men for 2024 vil lisensregistrering gjøres på medley.no.
Det vil åpnes for å betale startlisens for 2024 fra torsdag 21.desember.

Vi har lagt til rette for at klubbene kan betale for mange utøvere med én enkelt betaling.
Vi har også en funksjonalitet som gjør at utøvere får tilsendt faktura fra klubb i samme operasjon (klubb betaler til NSF, utøver betaler til klubb).
Man kan fortsatt velge at faktura skal sendes direkte til utøver, slik at de betaler rett til NSF.
NB! Tidligere år har det vært betalingsinformasjon – men for 2024-sesongen, så lages det faktura.
Det er lett å registrere nye utøvere, og å hente inn utøvere som er registrert i medley eller tryggivann fra før.

Se detaljert informasjon om de nye rutinene her:

Startlisens

Overganger


Kontaktpersoner NSF
:
Anders Storm Skodje
andersstorm.skodje@svomming.no
Tor Arne Volden
torarne.volden@svomming.no

 

X