go up

Startlisens 2022

Det er nå åpnet for å kunne betale startlisens for 2022. Klubbene administrerer startlisensene i SportsAdmin.


NB! Nye kid-nummer!

Husk at alle som betalte startlisens i 2021 automatisk har fått nytt kid-nummer.
Man kan enkelt eksportere en liste til excel over alle utøvere med kid-nummer inne i SportsAdmin.

 

Prisene er uendret:
Startlisens 9-12 år 2022: 350 kroner
Startlisens 2022: 750 kroner

 

Melde fra om skader

Du kan også ringe til Skadetelefonen for å få råd om skadeforebygging. Skadetelefonen er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin.

 

Informasjon om startlisens
Alle detaljer om startlisens 2022 finner dere her.

X