go up
NSF ungdom under vann panorama Fotograf Paal Staven

Hvordan står det til med klubbhåndboka i klubben din?

Alle klubber bør ha en klubbhåndbok tilgjengelig for både internt og eksternt bruk. Klubbhåndboka er et nyttig verktøy for både klubbens ansatte, frivillige, og for eksisterende og potensielle medlemmer. Klubbhåndboka vil bidra til både kontinuitet i klubbdriften, og til å kommunisere ut til omgivelsene. NIF har en fin veileder for utforming av klubbhåndbok.

Sjekk om klubbhåndboka i din klubb er oppdatert og klar for høstsesongen!:-)

 

X