go up
Topp bilde Om Forbundet. Banedeler

Spørreundersøkelse mesterskapsstruktur og junioralder svømming

Den nye mesterskapsstrukturen i svømming har vært gjeldende i tre år. På grunn av pandemien har ny mesterskapsstruktur og innføring av ny junioralder ikke har latt seg gjennomføre fullt ut i henhold til intensjonen. Svømmeutvalget mener likevel det vil være hensiktsmessig å få gjennomført en spørreundersøkelse for å få tilbakemeldinger på erfaringene med ny mesterskapsstruktur og junioralder så langt.

Spørreundersøkelsen sendes til klubber, kretser, FS, administrasjon, parautvalg, lovutvalg og dommerutvalg.

Svømmeutvalget håper at så mange som mulig besvarer undersøkelsen innen 17. februar 2022.

Link til undersøkelsen (og QR-kode) finner dere i vedlegget.

X