go up

Sparebankstiftelsen DNB støtter fremtidens aktivitetsledere

NSF har blitt tildelt 798.000 kroner av Sparebankstiftelsen DNB til samarbeidsprosjekt med Tøyen Sportsklubb og Tøyenakademiet. Med samarbeidet ønsker partene å tilby instruktørutdanning i svømming til deltakere på Tøyenakademiet og skape grunnlag for en jobb som instruktør i svømmeskolen til en svømmeklubb.

Vi setter stor pris på støtten Sparebankstiftelsen DNB har gitt prosjektet. I svømming er det kontinuerlig behov for nye instruktører, og i samarbeid med Tøyen Sportsklubb og Tøyenakademiet kan vi nå en målgruppe som vi ellers har hatt vanskeligheter med å nå, sier Jan Kjensli, utviklingskonsulent i NSF.

Fremtidens aktivitetsledere

Tøyenakademiet og Tøyen Sportsklubb jobber for å skape samhold og personlig utvikling for ungdom i området. Dette via tilbud som fremmer kompetanseheving og tilhørighet. For dette er samarbeidet med NSF en åpenbar mulighet.

Dette prosjektet gir unge muligheten til å bli synliggjort, samtidig som det genererer arbeid og gir et kompetanseløft. Det gir et solid grunnlag videre som svømmeinstruktør, og er med på å gi både selvtillit og trygghet i arbeidet, sier Sara Barzinje, medlem av bydelsutvalget og aktiv i Tøyen Sportsklubb.

Prosjektets varighet er i utgangspunktet satt til tre år, men håpet er at det fortsetter i flere år til. De som deltar i prosjektet får et gratis nybegynnerinstruktørkurs i svømming, som gir grunnleggende ferdigheter til å drive svømmeopplæring. Etter gjennomført kurs skal deltakerne innlemmes i lokale klubber, hvor de er en del av staben som instruktører.

Det betyr mye å få muligheten til å bruke egne ferdigheter og interesser til å øke svømmekompetansen, med mål om å bli dyktigere og tryggere. For mange er svømmeopplæring et begrenset tilbud, som ikke prioriteres. Det å få lov til å bygge på sin egen kompetanse, og være en ressurs for nabolaget er både verdifullt og givende, sier Sara Barzinje.

Sindre Andresen og Sara Barzinje, Tøyen Sportsklubb

Klubbene tar imot deltakerne med åpne armer

I de lokale klubbene er det også stor oppslutning om prosjektet og OI Svømming, Lambertseter Svømmeklubb og Sportsklubben Speed ​​har alle meldt seg på for å ta deltakerne under sine vinger etter instruktørkurset. Deltakerne er dermed sikret jobb i svømmeklubb, som også forplikter seg til å gi ungdommene 20 timer praksis.

Jobb er en av de viktigste veiene til innenforskap. Å gi ungdommene jobbmuligheter samtidig som man driver med direkte livreddende opplæring av befolkningen er vinn-vinn i alle ledd, sier Sindre Andresen, daglig leder i Tøyen Sportsklubb.

Tøyenakademiet og Tøyen Sportsklubb tilbyr et variert utvalg av aktiviteter for ungdommen i bydelen. Det er ikke tilfeldig at svømming nå også er med.

Hver avverget drukning har enorm verdi. I dette området som generelt har få svømmedyktige vil lokale instruktører fra ulike kulturer være helt avgjørende for å få flere til å bli trygge i vannet og gjennom det igjen å kunne ta del i hav og sjøliv, sier Sindre Andresen.

VANNvittig idrettsglede for alle

Tøyen Sportsklubb har over 1600 medlemmer som kan delta på mange ulike aktiviteter bl.a basketball, friidrett, håndball, kenpo karate, strikkeklubb, sjakk, cricket, innebandy mm. Nå vil også noen av klubbens og Tøyenakademiets medlemmer få muligheten til å engasjere seg i svømmemiljøet og bli instruktør i en klubb.

Alle som ønsker å bli instruktør melder sin interesse gjennom online påmelding og så plukker vi ut blandt de interesserte etter å ha gått i samtaler med dem, sier Sindre Andresen.

– Vi har god kjennskap til våre unge og deres preferanser og ønsker. Noen spør vi direkte, ettersom vi mener de passer godt til prosjektet, på bakgrunn av interesse og ferdigheter, sier Sara Barzinje.

Ikke bare har prosjektet som mål å styrke instruktørkorpset i Oslo. NSF, Tøyen Sportsklubb og Tøyenakademiet ønsker også å legge til rette for at ungdom med minoritetsbakgrunn og ungdom fra områder som ikke i hovedsak er knyttet til svømmemiljøet får mulighet til å bli inkludert og finne sin plass.

Vi håper at dette gjør at ungdommen føler at de får brukt egne ferdigheter til å vokse, med en god innføring, både teoretisk og praksis, med mulighet for enda mer arbeid. Samtidig håper vi også at dette er med på å vise interessen og behovet for svømmekurs generelt, hvor det å forme lokale ressurser gir positive ringvirkninger – både for ungdommen og lokalsamfunnet, slutter Sara Barzinje.

X