go up

Søknad om midler til din klubb

Muligheten for å søke om midler fra stiftelser og organisasjoner kan bidra til å skape økte muligheter for klubbene. NSF oppfordrer våre klubber til å undersøke mulighetene for å søke om midler til videreutvikling av klubbens arbeid.

Det kan være mange grunner til å søke midler til klubben; tilgang på utstyr, prosjektgjennomføring og trenerutdanning er eksempler blant de mange som klubbene kan søke støtte til.

Lambertseter Svømmeklubb har gode erfaringer

I oktober 2022 tildelte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen Lambertseter Svømmeklubb nesten 600.000 kroner til et prosjekt med mål om flere kvinnelige trenere og økt kjønnsbalanse blant trenere. Midlerne fikk klubben fra kultur- og likestillingsdepartementet og Sparebankstiftelsen etter søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Tilskuddet til Lambertseter Svømmeklubb kommer av en søknadsbasert ordning for tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Lotteri- og stiftelsestilsynet tildelte i 2022 tilskudd til 250 søkere som til sammen fikk 100 millioner kroner.

Hvor søker man?

Det kan være vanskelig å danne seg en oversikt over hvor klubbene kan søke om midler til videre utvikling. Under denne artikkelen har vi samlet lenker til stiftelser og organisasjoner hvor klubber, lag og foreninger kan søke om midler.

Søknadsfristen varierer avhengig av hvilken ordning klubben søker midler fra, og vi anbefaler at klubbene jevnlig holder seg oppdatert på muligheter og frister.

X