go up

Vi søker medlemmer til Utvalg funksjonshemmede

Er du – eller kjenner du noe som er engasjert og interessert i svømmetilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser?  Det kan være en som sitter i klubbens styre, er instruktør eller trener – eller kanskje det  er en engasjert mor eller far som vil være med å bidra til gode tilbud om svømmeopplæring og trening for funksjonshemmede.

 

Norges Svømmeforbund (NSF) har et eget utvalgt som skal jobbe for best mulig svømmetilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser. Utvalget ledes av Linda Myrset fra vårt Forbundsstyre. Trude Halvorsen er medlem og sekretær for utvalget er Kristin Homb fra NSFs administrasjon.

Det aller meste av vår aktivitet foregår ute i klubbene – det er klubbene som er norsk svømming og som kjenner på utfordringer og muligheter. Vi vil derfor styrke utvalget med en til to medlemmer fra klubbene våre.

Aktuelle kandidater
Klubber med aktuelle kandidater – eller om du selv er en aktuell kandidat – sender inn navn og en kort begrunnelse innen 14. november til:

Kristin Homb i NSF, kristin@svomming.no

X