go up

Søk om opptak til Olympisk akademi 2019 – Søknadsfrist 20. mai!

Hvert år arrangerer Norges idrettsforbund Olympisk akademi – en møteplass for unge ressurspersoner i idretten. Deltagere må være mellom 18-29 år og ha ett eller flere verv i norsk idrett. 

Samlingen vil finne sted på Nansenskolen i Lillehammer 1.-4. august.

Søknadsfrist er 20. mai!

Besøk siden til Norges idrettsforbund for mer informasjon og søknadskjema.

 

 

X