go up

Skadefri-klubbkveld; – et tilbud til klubben og medlemmene!

Skadefri-teamet ved Senter for idrettsskadeforskning har utviklet et klubbkonsept med hensikt å utdanne trenere, klubbledelse, utøvere og foreldre, slik at utøvere i størst mulig grad unngår skader.

Konseptet tilbys nå alle klubber og idrettslag i Norge gjennom et nettverk av 210 spesialutdannede Skadefri-ambassadører.

Konseptet er bygget opp slik at klubbene tilbys klubbkvelder som varer i ca. to timer og inneholder både teori og praksis. Målet med klubbkvelden er å utdanne utøvere og deres støtteapparat som trenere og foreldre på en slik måte at utøverne unngår skader så langt det er mulig, fortsetter å være aktive og motiverte og kan prestere på ønsket nivå over lang tid.

Teoretiske emner som belyses i kurset er vekst og utvikling hos ungdomsutøvere, totalbelastning og treningsplanlegging/belastningsstyring, kort om vanlige idrettsskader, samt enkel behandling av idrettsskader. Deretter legges det opp til praktisk trening for å lære hvordan den enkelte klubb best kan drive skadeforebyggende trening med sine utøvere.

Mer informasjon om Skadefri-klubbkveld her.

Kontaktinformasjon til Skadefri og deres ambassadører finner du i boksen under.

 

Skadefri-klubbkveld

Kontakt en Skadefri-ambassadør i ditt fylke for å avtale klubbkveld her

eller kontakt Erling Hisdal: erlingh@nih.no / tlf: 46482793 for spørsmål eller ønske om mer informasjon om klubbkveldene.

Mer informasjon om Skadefri-klubbkveld her.

X