go up

Sertifisering av eliteklubber utgår 

Sertifisering av eliteklubber utgår i 2023. Det er nå klubbenes egen vurdering som avgjør om en klubb kan klassifiseres som eliteklubb.  

NSF har definert fire ulike klubbtyper som et verktøy for at klubbene skal se hvor de står og hvor de ønsker å se videre utvikling. Klubbtypene er: breddeklubb, konkurranseklubb, NM-klubb og eliteklubb. Klubbtypene er ikke ment som en trapp, hvor målet for alle er å bli en eliteklubb, men mer som en inspirasjon for klubbene til å vurdere hvilke rammer og mål klubben har og hvilke tiltak som må til for å nå disse og utvikle klubben. 

Tidligere har klubbene selv vurdert, ut fra kriteriene for hver enkelt klubbtype, om klubben er en bredde-, konkurranse- eller NM-klubb. Klassifisering som eliteklubb gjøres med sertifisering fra NSF. Januar 2023 går denne sertifiseringen ut, og klubbene må selv vurdere om de oppfyller kriteriene som eliteklubb.   

På vår klubbutviklingsside er det beskrivelser for de ulike klubbtypene. Her er også en oversikt over kriteriene som klubbene må oppfylle for å klassifisere seg som en av klubbtypene. 

NSF oppfordrer alle klubber til å lese om de ulike klubbtyper, bestemme hvilken klubbtype de er, og jobbe for å bli best mulig innenfor alle områder av klubbtypen sin.

X