go up

Er klubben din en Se & Bli sett- klubb?

NSF er opptatt av at barn og ungdom som er engasjert innenfor norsk svømming, skal oppleve et trygt og godt miljø. Alkoholpåvirkede voksne i trenings- og arrangementssammenheng er ikke et slikt miljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og ungdom og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne aldersgruppen. Dette temaet er så viktig verdimessig og prinsipielt, at NIF har slått klart fast i sine vedtekter at idretten skal jobbe aktivt mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng.

NSF ønsker at klubbene skal ha et bevisst forhold til alkohol i klubbsammenheng, samt ha nedskrevede retningslinjer for dette. Retningslinjene må være kjent for klubbens medlemmer, ansatte og frivillige. I samarbeid med organisasjonen AV-OG-TIL har vi utarbeidet en brosjyre og en power point, som kan brukes som bakgrunnsmateriale for en prosess i klubben. En slik prosess er velegnet som en temakveld for ansatte, frivillige, foreldre og utøvere. Se her for mer informasjon om NSF og AV- OG-TIL: https://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/retningslinjer-for-klubbdrift/

Er klubben din en Se & Bli sett- klubb?

Som Se & bli sett- klubb viser dere for utøvere, foreldre, sponsorer og andre, at dere er en trygg idrettsklubb for alle barn og unge å være med i. Se & bli sett- klubber har tydelige retningslinjer i forbindelse med alkohol og klubbaktiviteter. Vi oppfordrer dere til å bli en Se & Bli sett- klubb! Klikk her for registrering: http://avogtil.no/sone/se-og-bli-sett/

 

 

 

X