go up

Samordnet søknad og rapportering – april 2021

Samordnet søknad og rapportering åpnes 1.april for alle klubber – frist for å gjennomføre dette via www.klubbadmin.no er 30.april.
Alle klubber får tilsendt mail 1.april fra Norges Idrettsforbund med informasjon.

På lik linje med tidligere år, så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering.

Registrering av medlemstall  og tall på aktive medlemmer:

Husk at klubber som bruker tryggivann.no til å kreve inn medlemskontingent enkelt kan hente ut tall – se vår info-side her.

Rapportering av funksjonshemmede:

Dersom noen av gruppas registrerte aktive medlemmer har en funksjonsnedsettelse (bevegelse-, syn-, hørsel-, og/eller utviklingshemming), så er det viktig at det i tillegg til «aktive medlemmer» og blir registrert på «aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse».
Se beskrivelse på info-siden, som referert til lenger opp i denne artikkelen.

 

X