go up

Samordnet søknad og rapportering – april 2020

Samordnet søknad og rapportering er nå åpnet for alle klubber – frist for å gjennomføre dette via www.klubbadmin.no er 30.april.
Alle klubber har fått tilsendt mail fra Norges Idrettsforbund med informasjon.

Rapportering av medlemstall og aktive medlemmer

Norges Idrettsforbund har informert klubber om elektronisk medlemsregister gjennom flere år, og med ulike krav.
NSF er enige med NIF om at kravet om at medlemssystemet må være på plass 31.12.2019 blir utsatt for klubbene som i dag fakturerer medlemskontingent via tryggivann.no.

På grunn av at dette vil det også i 2020 være mulig å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt – slik det har vært tidligere.
De klubber som bruker tryggivann kan enkelt hente ut rapport over aktive medlemmer fordelt på kjønn og alder. Se eksempel på vår informasjonsside for Samordnet rapportering.

Vi understreker viktigheten av at klubbene registrerer aktive medlemmer som har funksjonsnedsettelse (bevegelse-, syn-, hørsel-, og/eller utviklingshemning).
I tillegg til at de skal telle med i kategorien «aktive medlemmer», så skal de også telle med i kategorien «aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse».
Se eksempel på nevnte informasjonsside.

 

X