go up

Samordnet søknad og rapportering åpner 1.april

Alle idrettslag skal innen 30. april rapportere sine medlemstall og aktivitetstall fra foregående år til Idrettsforbundet.

Følgende skal rapporteres:

  1. Medlems- og aktivitetstall
  2. Total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader
  3. Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført)
  4. Signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført)
  5. Registrere søknad om momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret)
  6. Registrere barneidrettsansvarlig, politiattestansvarlig, leder valgkomité og leder av kontrollutvalg

Brukerveiledninger, spørsmål og svar, og utfyllende regler for rapportering finner dere på NIF sin hjemmeside.

Det gis mulighet for å manuelt registrere medlems- og aktivitetstall også i år.

For klubber som i dag fakturerer medlemskontingent via tryggivann.no vil det fortsatt være mulig å rapportere medlemstall og aktive medlemmer på samme måte som tidligere.
Se informasjon her.

Kontaktpersoner NSF:

Jan Kjensli kan svare på spørsmål tilknyttet tryggivann: jan@svomming.no – 408 05 466.

Andre spørsmål: Tor Arne Volden – TorArne.Volden@svomming.no  – 991 00 454.

X