go up

Samordnet rapportering – idrettsregistrering

Samordnet søknad og rapportering – inkl. idrettsregistrering – åpnet for klubbene 1.april.
NSF gjør oppmerksom på at tryggivann vil kommunisere med idrettens database ved neste års registrering.

De klubbene som har brukt NIF sin KlubbAdmin som medlemsregister i 2015 kan allerede i år sette inn medlemstall (for særidrettsklubber) og tall for aktive medlemmer ved å trykke på “Hent medlemmer”/”Hent aktive medlemmer”. Dette kan altså de som bruker tryggivann gjøre ved neste års registrering.

Alle klubber fikk mail fra NIF den 2.april med informasjon om registreringen. Se mailen her.  All registrering skjer inne på KlubbAdmin.
Problemer med pålogging? Kontakt NIF sin klubbsupport på tlf . 03615.


Samordnet søknad og rapportering – hva skal rapporteres

  • Aktive medlemmer pr 31.12.2015
  • Rapportering til NIF og særforbund (egne spørsmål fra NSF)
  • Oppdatere organisasjonsdata
  • Oppdatere styre og ledelse

Særidrettsklubber skal i tillegg rapportere følgende:
Medlemstall pr. 31.12.2015
Laste opp signert årsmøteprotokoll
Rapportere brutto driftskostnader 2015 (for å få momskompensasjon)

 

Spørsmål?
Kontakt Tor Arne Volden – tor.arne@svomming.no

X